Powołanie i odwołanie Członków Zarządu.
1 lipca 2008
 21:57,

RB 58/2008

PE ELKOP S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 30 czerwca 2008 roku Rada Nadzorcza uchwałą nr VI/15/2008 odwołano Pana Czesława Koczorka z funkcji prezesa Zarządu oraz powołano Pana Marka Sabelę na prezesa Zarządu.
Jednocześnie Rada Nadzorcza uchwałą nr VI/16/2008 odwołano Pana Sławomira Olszewskiego z funkcji Członka Zarządu.

Pan Marek Sabela ma 56 lat, posiada wykształcenie wyższe.
Ukończył Politechnikę Śląską w 1973 roku, Akademię Górniczo-Hutniczą w 1976, cykl szkoleń w zakresie zarządzania – oparty na koncepcji MBA oraz LKB School of Coaching w Paryżu w 2003 roku.

Doświadczenie zawodowe:
1976-1981 St. Asystent, Politechnika Śląska
1982-1983 Inżynier Rozwoju Wyrobów – IRSID (Francuski Instytut Hutnictwa)
1983-1989 Szef Rozwoju Wyrobów – SOLLAC Dunkerque, grupa USINOR (obecnie Arcelor Mittal)
1990-1991 Szef Wydziału Rozwoju – grupa CLAL, Paryż
1991-1995 Dyrektor Zasobów Ludzkich i Komunikacji, Członek Zarządu THOMSON Polska
1995-1996 Dyrektor Rozwoju Kadr, Członek Zarządu THOMSON – Paryż
od 1996 Managing Partner MARK&LUCAS S.A.R.L. (consulting) – Francja

Pan Marek Sabela jest doradcą oraz coachem executives dużych firm we Francji i w Europie Środkowej w tym w Polsce, pracuje również z zespołami menedżerskimi w zakresie strategii oraz projektów przemian poświęcając szczególną uwagę implementacji nowej organizacji i kultury pracy. Od początku działalności doradczej dla zewnętrznych klientów w 1996 roku prowadzi duże projekty zarządzania zmianą w firmach o kapitale zagranicznym oraz polskim.
Kilka z nich to długotrwałe misje o charakterze interim management, co pozwoliło zachować ciągłość działalności operacyjnej. Misje te biorące początek w nowej strategii wymagają wdrożenia współczesnych praktyk zarządzania wraz ze skuteczną kulturą pracy.

Pan Marek Sabela jest jedną z kluczowych postaci zespołu, które zbudowały sukces koncernu THOMSON w Polsce, a jako doradca przyczynił się do rozwoju SEITA/ALTADIS w Radomiu oraz polskiej filii grupy EDF. Ponadto pracował m.in. z zespołami zarządów i dyrekcji: Valeo, Dalkia, Interpipe, Schneider, Legrand, Polmotors jak też dla sieci supermarketów. Współpracuje również ze szkołami handlowymi ESCP/EAP, HEC, ESSEC oraz Uniwersytetem Paris XII.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Marek Sabela nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.