Powołanie członków Zarządu.
27 lipca 2006
 20:05,

UNI-PL 16/2006

Zarząd PEPW ELKOP S.A. w Chorzowie informuje, Ze Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/3/2006 w dniu 26 lipca 2006 roku powołała w skład Zarządu:
– Pana Czesława Koczorka- jako Prezesa Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pan Czesław Koczorek pełnił powyższą funkcję w poprzednich kadencjach Zarządu.
– Pana Marka Rejdycha- jako członka Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Jednocześnie oddelegowano na okres 3 m-cy do pracy w Zarządzie Spółki przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Tomasza Jochima do pełnienia czynności członka Zarządu.
Pan Marek Rejdych ma 34 lata, posiada wykształcenie wyższe techniczne.
Przebieg pracy zawodowej:
– 03.07.97-15.10.97 – Lumel Śląsk -Kierownik oddz.handlowego,
– 16.10.97-07.03.03 – Elektrobud Sp.z o.o- mistrz robót eletrycznych,
– 08.03.03-31.07.06 – Komleksowe Systemy Komputerowe Sp.z o.o.- Kierownik Realizacji Kontraktów.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w/w osoba nie prowadzi zadnej działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.