Powołanie Członków Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
25 maja 2022
 16:09,

Raport bieżący nr 6/2022

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.05.2022 r. Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia kadencji Zarządu Spółki postanowiła o powołaniu Zarządu w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2025.

Emitent informuje, że skład Zarządu Emitenta nie uległ zmianie, a Rada Nadzorcza powierzyła funkcję Prezesa Zarządu Panu Jackowi Koralewskiemu oraz funkcję Wiceprezesa Zarządu Pani Annie Kajkowskiej.

Życiorysy zawodowe Członków Zarządu stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI