Powołanie Członków Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta na kolejną kadencję
27 czerwca 2019
 18:18,

Raport bieżący nr 23/2019

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 27.06.2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELKOP SE wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Emitenta, na mocy uchwał nr 21 – 26 ZWZ z dnia 27.06.2019 r. postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej Emitenta w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok obrotowy 2021.
Emitent informuje, że skład Rady Nadzorczej Emitenta nie uległ zmianie, a w jej skład wchodzą: Pan Mariusz Patrowicz, Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pan Damian Patrowicz, Pani Martyna Patrowicz, Pan Adam Stachowicz.

Emitent jedocześnie informuje, iż ze skutkiem od dnia odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w dniu 27.06.2019 r. wobec wygaśnięcia kadencji Zarządu Emitenta, Rada Nadzorcza Spółki postanowiła o powołaniu dotychczasowego Prezesa Zarządu Emitenta Pana Jacka Koralewskiego do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu ELKOP SE na kolejna kadencję, oraz dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu Panią Annę Kajkowską na kolejną kadencję. która upłynie z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta za rok obrotowy 2021.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu