Powołanie Członków Rady Nadzorczej Emitenta na kolejną kadencję oraz uzupełnienie składu Rady Nadzorczej
25 maja 2022
 16:02,

Raport bieżący nr 5/2022

Zarząd ELKOP SE z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.05.2022 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta wobec wygaśnięcia kadencji Rady Nadzorczej Spółki postanowiło o powołaniu Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie na kolejną wspólną kadencję, która upłynie wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia za rok 2025.
Ponadto do składu Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na podstawie uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELKOP SE z dnia 25.05.2022r. powołana została Pani Eliza Studzińska.

Emitent informuje, że w skład Rady Nadzorczej po zmianach wynikających z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25.05.2022r. wchodzą: Pan Mariusz Patrowicz, Pan Wojciech Hetkowski, Pani Małgorzata Patrowicz, Pani Martyna Patrowicz, Pan Damian Patrowicz oraz Pani Eliza Studzińska.

Życiorysy zawodowe członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Załączniki:

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoby reprezentujące Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu
Anna Kajkowska, Wiceprezes Zarządu
Anna Wiśniewska, Operator ESPI