Powołanie członka Zarządu.
15 stycznia 2010
 20:25,

RB 3/2010

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, iż w dniu 15.01.2010r. odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, która z dniem 15.01.2010 r. powołała Pana Piotra Żołyńskiego na stanowisko Wiceprezesa Zarządu Spółki .

Pan Piotr Żołyński posiada 14-letnie doświadczenie na stanowiskach menedżerskich i kierowniczych związanych z finansami, audytem wewnętrznym, inwestorskim. Pracował kolejno w Petrochemii Płock S.A, PKN Orlen S.A, Orlen Gaz Sp. z o.o. oraz Investment Friends Development S.A. W latach 2007-2008 dyrektor do spraw inwestycji i techniki w Orlen Gaz. Obecnie prezes zarządu spółek FON S.A, Fon Ecology S.A, Stark Development S.A. oraz Investment Friends Development S.A. Jest absolwentem Politechniki Warszawskiej Wydziału Mechanicznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania. Ukończył także podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej z zakresu informatyki oraz w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w zakresie zarządzania i marketingu.

Pan Piotr Żołyński nie prowadzi działalność konkurencyjnej w stosunku do działalności przedsiębiorstwa emitenta. Nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Podstawa prawna § 5 ust 1 pkt. 22 w związku z § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.