Powołanie Członka Zarządu.
16 lutego 2009
 23:04,

RB 16/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że Rada Nadzorcza w dniu 13 lutego 2009 roku na mocy uchwały nr VI/2/2009 powołała Pana Edwarda Długaja do pełnienia funkcji Członka Zarządu.

Pan Edward Długaj posiada wykształcenie wyższe: w roku 1981 ukończył Uniwersytet Śląski w Katowicach na Wydziale Nauk Społecznych, uzyskując tytuł zawodowy magistra. W roku 1983 ukończył podyplomowe studia w zakresie administracji i zarządzania na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, a w roku 2001 podyplomowe studia w zakresie zarządzania finansami firmy na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto Pan Edward Długaj w roku 1993 ukończył kurs dla członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa zorganizowany przez Ministerstwo Przekształceń Własnościowych, w roku 1996 Studium Doradców Podatkowych organizowane przez “TAX-AUDYTOR” w Katowicach. W roku 1997 ukończył kursu likwidatora przedsiębiorstw zorganizowany przez Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji w Katowicach. Posiada też zezwolenie na wykonywanie czynności agenta ubezpieczeniowego wydane przez Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń, a w roku 2001 uzyskał licencję zarządcy nieruchomości wydaną przez Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast. Ponadto Pan Długaj ukończył kursy z zakresu zarządzania oraz otrzymał certyfikat dostępu do informacji niejawnych o klauzuli tajne – ważne do kwietnia 2010 r.

Przebieg kariery zawodowej:
1972–1990 Kopalnia Węgla Kamiennego “Staszic” w Katowicach – m.in. zastępca dyrektora ds. pracowniczych;
1993–2002 Biuro Informacyjno-Prawne “AKCEPT” S.A. w Mysłowicach – prezes zarządu;
1993–2003 Biuro Informacyjno-Prawne “ALEGAT” Sp. z o.o. w Katowicach – prezes zarządu;
2003–2007 Elektrociepłownia Tychy S.A. w Tychach – prezes zarządu;
01.01.2008–18.03.2008 BUMECH S.A. – doradca Zarządu;
03.11.2008-nadal C.HARTWIG GDYNIA O/Katowice – dyrektor Oddziału

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.