Powołanie Członka Zarządu.
30 maja 2008
 21:38,

RB 43/2008

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/9/2008 z dnia 29 maja 2008 roku powołała w skład Zarządu Panią Gabrielę Derecką – jako członka Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pani Gariela Derecka ma 36 lat, posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz ukończyła studia podyplomowe – Zarządzanie zasobami ludzkimi.
Przebieg pracy zawodowej:
1994 – 1997 – Itasagi Sp. z o.o., Italstrade Salini Girola – Sekretarka – tłumacz
1997 – 2001 – Derecki Project – Kontroler inwestycji
2002 – 2004 – Firma Gabi – Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
2004 – 2005 – Nowum 2 – Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
2005 – nadal – Steels Poland Sp. z o.o. – Dyrektor ds. administracyjno-ekonomicznych
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w/w osoba nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP , nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.