Powołanie członka Zarządu.
30 listopada 2006
 18:41,

UNI-PL 63/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje , że Rada Nadzorcza Spółki uchwałą nr VI/15/2006 z dnia 29 listopada 2006 roku powołała w skład Zarządu :
Pana Sławomira Olszewskiego – jako członka Zarządu Spółki ELKOP S.A.
Pan Sławomir Olszewski ma 34 lata , posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne
Przebieg pracy zawodowej:
1997 – 2001 – Expert Automotive Sp. z o.o. – Kierownik Biura Handlowego
2001- nadal – Inwestycje kapitałowe
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w/w osoba nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP , nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.