Powołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki
28 września 2018
 17:25,

Raport bieżący nr 64/2018

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 28 września 2018 r., postanowiło powołać do składu Rady Nadzorczej:
– Pana Adama Stachowicz

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny 6 osobowy skład Rady Nadzorczej to:
1. Pan Wojciech Hetkowski
2. Pan Mariusz Patrowicz
3. Pani Małgorzata Patrowicz
4. Pani Martyna Patrowicz
5. Pan Damian Patrowicz
6. Pan Adam Stachowicz

Życiorysy zawodowy członka Rady Nadzorczej Spółki ELKOP S.A., pana Adama Stachowicz:
Pan Adam Stachowicz posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studia podyplomowe na: Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu – Zarządzanie Spółkami Kapitałowymi i Szkole Głównej Handlowej – Zarządzanie Wartością Firmy. Pan Adam Stachowicz posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od 1993r. związany zawodowo był z PKN ORLEN S.A., gdzie kolejno zatrudniony był Biurze Produkcji Rafineryjnej, Biurze Prawnym, Biurze ds. Projektów Strategicznych oraz w Biurze Alternatywnych Źródeł Energii i Aliansów Produkcyjnych. W latach 2008-2014 pełnił funkcję Prezesa Zarządu ORLEN EKO Sp. z o. o., gdzie z powodzeniem opracował i wdrożył wiele procesów restrukturyzacyjnych i optymalizacyjnych. W tym przejęcie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. ORLEN Prewencja Sp. z o. o.; przygotowanie innowacyjnych projektów WTE/WTF; opracowanie wdrożonej strategii konsolidacji spółek środowiskowych GK ORLEN _przejęcie przez ORLEN Eko Sp. z o.o. firmy EkoNaft Sp. z o.o. oraz Chemeko Sp. z o.o._. Pan Adam Stachowicz posiada wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw i sprzedaży, zarządzaniem procesami w dużych organizacjach, rozwoju biznesu oraz rynku kapitałowego. Skutecznie przeprowadził proces dot. pięcioletniego okresu rozliczenia środków wspólnotowych w wysokości 20 mln PLN pozyskanych przez ORLEN Eko Sp. z o.o. z tytułu budowy Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów Niebezpiecznych. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu Kopanina Administracja Sp. z o.o. oraz FON Zarządzanie Nieruchomościami Sp. z o.o. Pan Adam Stachowicz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Pan Adam Stachowicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie Ustawy o KRS.

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Osoba reprezentująca Spółkę:
Jacek Koralewski, Prezes Zarządu