Pośrednie zwiększenie udziału w kapitale zakładowym Emitenta
27 marca 2013
 08:08,

RB-W 10/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 27.03.2013 r. do spółki wpłynęły 2 zawiadomienia: o pośrednim zwiększeniu udziału w kapitale zakładowym Emitenta, złożone przez pana Damiana Patrowicza i pana Mariusza Patrowicza.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu: