Porozumienie o współpracy.
6 sierpnia 2007
 13:16,

RB 70/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 3 sierpnia 2007 roku o zawarciu w dniu 30.07.2007 r.Porozumienia o współpracy pomiędzy emitentem a Zakładem Elektroniki Górniczej “ZEG” S.A. z siedzibą w Tychach.
Przedmiotem Porozumienia jest określenie warunków współpracy Stron w sprawie wyposażenia elektrycznego dla kopalń w zakresie usług elektromontażowych oraz dostaw.
Porozumienie dotyczy działalności na terenie kraju i zagranicy.
Strony porozumienia deklarują współpracę w obszarze:prac rozwojowych w zakresie wyposażenia elektrycznego kopalń, wzajemnych dostaw oraz udziału w realizacji kontraktów.
Szczegółowe zasady współpracy w zakresie obowiązków Stron, formy i zasady rozliczeń finansowych, podziału kosztów, itp. będą przedmiotem odrębnych umów.
Niniejsze Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony i wchodzi w życie z datą jego podpisania.