Podział Emitenta – ujawnienie wzmianki o podziale Emitenta
14 kwietnia 2016
 15:49,

Raport bieżący nr 10/2016

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego Emitenta nr 5/2016
z dnia 30.03.2016 r. informuje, że w dniu 14.04.2016 r. do siedziby Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 04.04.2016 r. na mocy, którego Sąd dokonał ujawnienia
w rejestrze Spółki wzmianki o uchwałach o podziale Emitenta.