Podjęcie uchwał przez Zarząd i Radę Nadzorczą w sprawie podwyższenia wartości nominalnej akcji.
21 marca 2008
 20:19,

RB 29/2008

Zarząd PE Elkop SA podaje do publicznej wiadomości , że w dniu 20 marca 2008 roku Zarząd oraz Rada Nadzorcza PE ELKOP SA podjęły uchwały ( Zarządu -nr uchwały 4/2008/V ; Rady Nadzorczej – nr uchwały VI/3/2008 ) w sprawie zamiaru podjęcia czynności mających zapewnić podwyższenie wartości nominalnej akcji wszystkich dotychczas wyemitowanych akcji , z wartości jednego grosza do poziomu co najmniej spełniającego wymagania wskazane w par. 2 ust. 4 uchwały nr 167/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie z dnia 5 marca 2008 roku .
Wszelkie czynności , mające zapewnić przeprowadzenie podwyższenia wartości nominalnej akcji Zarząd zamierza wykonać na przestrzeni II półrocza 2008 roku.