Otrzymanie zamówienia.
21 maja 2009
 23:27,

RB 25/2009

Zarząd ELKOP S.A. informuje, że Spółka otrzymała zamówienie na wykonanie kompleksowego montażu części elektrycznej maszyny wyciągowej w KGHM Polska Miedź S.A.
Zamawiający: ABB Sp. z o.o. Wartość netto zamówienia: 580.000,00 PLN. Termin wykonania do stycznia 2010 roku.