Otrzymane zamówienia.
24 kwietnia 2008
 20:41,

RB 37/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości, że Emitent otrzymał zlecenia z firmy SIEMENS VAI Sp. z o.o. na roboty elektromontażowe na łączną kwotę 153 tys. zł. netto.Termin zakończenia ww. robót – 4 tygodnie od daty otrzymania.