Oświadczenie Zarządu o stosowaniu Zasad Ładu Korporacyjnego.
27 czerwca 2007
 12:49,

RB-W 47/2007

Zgodnie z par. 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. , Zarząd PE ELKOP S.A. oświadcza, że wszystkie przyjęte dotychczas do stosowania Zasady Ładu Korporacyjnego opracowane na podstawie dokumentu “Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych 2005” , były i są przestrzegane w działalności Spółki.
W Spółce nie zostały przyjęte do stosowania zasady nr 20 i 28 , dotyczące dobrych praktyk Rad Nadzorczych.

Załączniki: