Oświadczenie o przestrzeganiu zasad ładu korporacyjnego.
24 kwietnia 2006
 16:25,

UNI-PL 4/2006

Zarząd Spółki działając na podstawie § 29 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 stycznia 2006 roku, niniejszym informuje, że w Spółce stosowane są zasady zawarte w dokumencie ” Dobre Praktyki w Spółkach Publicznych w 2005 roku”, w sposób i w zakresie określonym w Uchwale Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszuy PEPW ELKOP S.A. z dnia 28 czerwca 2005 roku.
Załącznik obejmuje zestawienie wszystkich zasad ładu korporacyjnego stosowanych w Spółce wraz z komentarzem.

Załączniki: