Oświadczenie Emitenta o przekazywaniu począwszy od roku obrotowego 2007 rozszerzonych skonsolidowanych raportów kwartalnych i rozszerzonego półrocznego raportu skonsolidowanego.
5 stycznia 2007
 20:08,

RB 2/2007

Zarząd Przedsiębiorstwa Elektromontażowego Przemysłu Węglowego ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie oświadcza, że na podstawie § 87 ust.1 i 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych z dnia 19 października 2005 roku, począwszy od roku obrotowego 2007 Emitent przekazywać będzie do publicznej wiadomości jedynie tzw.rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację okresową oraz zgodnie z § 87 ust.4 i 5 rozporządzenia-począwszy od roku obrotowego 2007 -rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze wraz z wymaganym półrocznym skróconym sprawozdaniem finansowym.Raporty kwartalne za IV kwartał 2006 roku przekazane zostaną w wersji jednostkowej i skonsolidowanej.