Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad ładu korporacyjnego.
24 maja 2005
 16:32,

UNI-PL 10/2005

Zarząd Spółki w dacie przesłania raportu rocznego za 2004 rok przedstawia oświadczenie, dotyczące przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.Zarząd oświadcza, że stosuje zadady ładu korporacyjnego w brzmieniu, okreslonym przez Zarząd i Radę GPW w dokumencie “Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku”, w zakresie o ktorym mowa w § 4 Uchwały Nr 5 ZWZA PEPW ELKOP S.A.z dnia 12 czerwca 2003 roku.Aktualne oświadczenie o stosowanych zasadach ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie “Dobre praktyki w społkach publicznych w 2005” zostanie opublikowane po Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy PEPW ELKOP S.A.