Ostatni dzień notowań PDA oraz wprowadzenie do obrotu akcji serii B PE ELKOP S.A.
22 października 2007
 17:02,

RB 90/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje,że w dniu 19.10.2007 roku Zarząd GPW w Warszawie S.A. podjął uchwałę Nr 817/2007 w sprawie wyznaczenia ostatniego dnia notowania na Głównym Rynku GPW praw do akcji serii B Emitenta oraz uchwałę Nr 818/2007 w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii B .
Na podstawie § 44 Rozdziału Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego Zarząd Giełdy wyznacza na 23.10.2007 r. dzień ostatniego notowania 5 551 000 PDA serii B PE ELKOP S.A. o wartości nominalnej 0,29 zł każda, oznaczonych przez KDPW S.A. kodem PLELKOP00047.
Zarząd Giełdy stwierdza,że zgodnie z § 19 ust.1 i 2 Regulaminu Giełdy do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych jest 5 551 000 akcji serii B PE ELKOP S.A.
Na podstawie § 38 ust.1 Regulaminu Giełdy Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić z dniem 24.10.2007 r. w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym akcje spółki PE ELKOP S.A., pod warunkiem dokonania przez KDPW S.A. w dniu 24.10.2007 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLELKOP00013.