Odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015 r.
6 listopada 2015
 18:02,

Raport bieżący nr 39/2015

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje o odwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego przez Zarząd Spółki na dzień 16.11.2015 r. na godzinę 10:00.

Emitent wyjaśnia, że odwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015 r. podyktowane jest faktem, iż na Walne Zgromadzenie Emitenta nie zarejestrowali się akcjonariusze reprezentujący dostateczną liczbę akcji oraz głosów wymaganych na zgromadzeniu umożliwiających podjęcie przewidzianych w porządku obrad uchwał w sprawie podziału Emitenta oraz spółek FON SA, INVESTMENT FRIENDS CAPITAL SA, ATLANTIS SA, RESBUD SA, INVESTMENT FRIENDS SA poprzez przeniesienie części majątków na spółkę IFERIA SA (podział przez wydzielenie).

W związku z powyższym, wobec braku wymaganego kworum odbycie Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16.11.2015 r. stało się bezprzedmiotowe.

Jednocześnie Zarząd informuje, że na dzień 01.12.2015 r. przez uprawnionego akcjonariusza zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w którego porządku obrad przewidziane zostały te same sprawy co w porządku Walnego Zgromadzenia odwołanego niniejszym raportem.

O zwołaniu przez akcjonariusza na dzień 01.12.2015 r. na godzinę 10:00 w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C Walnego Zgromadzenia, Emitent informował raportem nr 37/2015 z dnia 04.11.2015 r.