Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzowczej.
26 czerwca 2009
 23:38,

RB 32/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że WZA w dniu 26 czerwca 2009 roku odwołało Panią Annę Gamrat z funkcji członka Rady Nadzorczej, natomiast Panom Tadeuszowi Kozubskiemu, Radosławi Olszewskiemu i Piotrowi Zalitaczowi upłynęła kadencja.

Panowie Piotr Zalitacz oraz Radosław Olszewski zostali powołani na kolejną kadencję.

WZA powołało rówież w skład Rady Nadzorczej:

1 Pana Mirosława Szmala

Pan Mirosław Szmal posiada wykształcenie wyższe: w roku 1985 ukończył Wydział Handlu, Transportu i Usług Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskując tytuł zawodowy magistra. Ponadto Pan Mirosław Szmal ukończył liczne kursy zawodowe, w tym kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa w roku 1995.

Przebieg kariery zawodowej:
1985-1986 Przedsiębiorstwo Polskie Koleje Państwowe-Katowice – stażysta z przerwą na służbę wojskową;
1986-1987 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Katowicach – referent;
1987-1988 Hutnicze Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe Budohut w Czeladzi – specjalista;
1988-1989 Przedsiębiorstwo Usługowo–Badawczo-Handlowe Kontrakt Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach – ekonomista;
1989-1992 Przedsiębiorstwo Produkcyjno–Usługowe “MEGASET” Spółka z o.o. z siedzibą w Bytomiu – dyrektor;
1992-2000 Przedsiębiorstwo Mega–Carbon Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach – członek zarządu w latach 1992–1998, od 1998 doradca ekonomiczny,;
2002-2007 Przedsiębiorstwo “BUMECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, a następnie w Tychach – w latach 2002–2006 Prezes zarządu, od 2006 r. dyrektor finansowy i prokurent;
2007 obecnie BUMECH S.A. – Prezes Zarządu Emitenta

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem spółki Elkop, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

2. Pana Adama Konopkę

Pan Adam Konopka posiada wykształcenie wyższe: w roku 1977 ukończył Wydział Zarządzania na Akademii Ekonomicznej w Katowicach, uzyskując stopień magistra.

Przebieg jego kariery zawodowej przedstawia się następująco:
1977-1999 Śląskie Przedsiębiorstwo Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Mostostal w Zabrzu, od 1992 r. działające pod firmą Mostostal Zabrze Holding S.A. – Zastępca Dyrektora Kontraktu w Libii – Dyrektor Biura Holdingu
1999-2002 Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. – Prezes zarządu
2002-obecnie AK Inwestor sp. z o.o. – działalność doradcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – Prezes Zarządu i udziałowiec
2005-2006 Mostostal Zabrze Holding S.A. – Wiceprezes zarządu
2006-2007 Mostostal Zabrze Holding S.A. – Prezes zarządu
2008-nadal GEMINO Sp. z o.o. – Prezes zarządu

Pan Adam Konopka sprawował lub nadal sprawuje następujące funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych spółek osobowych lub kapitałowych:
2002-nadal AK Inwestor sp. z o.o. – działalność doradcza w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej – Prezes Zarządu i udziałowiec
2005-2006 Mostostal Zabrze Holding S.A. – Wiceprezes Zarządu
2006-2007 Mostostal Zabrze Holding S.A. – Prezes Zarządu
2005-2007 Ocynkowania “Mostostal – MET” Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005-2007 Mostostal Zabrze – Zakład Produkcji Konstrukcji Stalowych i Urządzeń Przemysłowych Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005-2007 Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego S.A. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2005-2007 Przedsiębiorstwo Inżynierskie “Biprohut” Sp. z o.o. – Przewodniczący Rady Nadzorczej
2007-nadal Budopol S.A. – Członek Radny Nadzorczej
2007-nadal Instalexport S.A. – Członek Radny Nadzorczej
2000-2008 Dom Maklerski IDM S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2005-2007 PRInż Holding S.A. w upadłości – Członek Rady Nadzorczej
2007-2008 BUMECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej
2009-nadal BUMECH S.A. – Członek Rady Nadzorczej

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem spółki Elkop, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.