Odwołanie i powołanie członków Rady Nadzorczej.
29 grudnia 2009
 08:10,

RB 46/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że NWZA w dniu 28 grudnia 2009 roku odwołało całą Radę Nadzorczą w składzie :
– Adam Konopka
– Piotr Opławski
– Mirosław Szmal
– Piotr Zalitacz
– Radosław Olszewski

W skład nowej Rady Nadzorczej zostali powołani :
– Piotr Zalitacz
– Mariusz Patrowicz
– Damian Patrowicz
– Małgorzata Patrowicz
– Piotr Opławski

Przewodniczącym Rady został Pan Piotr Opławski , vice -przewodniczącym Pan Mariusz Patrowicz.

Pozostałe dane wymagane przez Rozporzadzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku zostaną przekazane do wiadomości publicznej w terminie późniejszym.