Odwołanie i powołanie członka Rady Nadzorczej.
27 czerwca 2008
 21:54,

RB 55/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2008 roku odwołało Panią Małgorzatę Rybak-Pierzyńską z funkcji członka Rady Nadzorczej i powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Piotra Opławskiego.
Pan Piotr Opławski ma 39 lat, posiada wykształcenie wyższe.
Przebieg pracy zawodowej:
1996-1999 Sąd Okręgowy- Asystent
1999-2002 Okręgowa Rada Adwokacka- Aplikant
2002-nadal Kancelaria Adwokacka- Adwokat.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem ww. osoba nie prowadzi działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych oraz nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.