Odwołanie Członka Zarządu.
29 grudnia 2006
 18:55,

RB 73/2006

Zarząd Spółki ELKOP S.A. zgodnie z § 5 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 (Dz.U. Nr 209 poz.1744) roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do publicznej informacji,że z dniem 31 grudnia 2006 roku kończy się umowa o pracę zawarta na czas określony z Panem Markiem Rejdychem będącym Członkiem Zarządu.Umowa ta nie bedzie przedłużana.Jednocześnie uchwałą nr VI/18/2006 Rada Nadzorcza odwołała Pana Marka Rejdycha z funkcji członka Zarządu Spółki ELKOP SA.