Odwołanie członka Zarządu i powołanie prokurenta.
13 listopada 2006
 16:20,

UNI-PL 55/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje, że Rada Nadzorcza uchwałą VI/10/2006 działając na podstawie art.20 ust.2 pkt 8 statutu Spółki oraz postanowień uchwały nr 5 NWZA z dnia 25 października 2006 roku odwołała ze składu Zarządu Pana Tomasza Jochima, który był oddelegowany do pracy w Zarządzie na okres 3 miesięcy , tj.od sierpnia do października 2006 roku.
Jednocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości , iż jego uchwałą nr V/1/2006 powołał prokurenta w osobie Pani Ewy Biernat.
Pani Ewa Biernat ma 44 lata, wykształceniw wyższe techniczne i ekonomiczne.
Przebieg pracy zawodowej:
– 12.89 -11.91 – UNICOMP Sp. z o.o- specjalista ds rozliczeń eksportowo-rozwojowych,
– 01.92 -01.94 – FRENZAK Sp. z o.o -pracownik administracyjny,
– 03.94 -08.94 – Agencja BMM S.C.- specjalista ds.księgowości,
– 09.94 -07.99 – ITALCOM Sp. z o.o. -ksiegowa
– od 10.99 – do nadal -ELKOP S.A.-Dyrektor ds.Finansowo-Księgowych,
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem w/w osoba nie prowadzi żadnej działalności konkurencyjnej względem Spółki ELKOP, nie uczestniczy w spółkach konkurencyjnych, nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.