NWZA-lista akcjonariuszy posiadających powyzej 5 % akcji i głosów.
26 października 2006
 18:34,

UNI-PL 51/2006

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA w dniu 25 października 2006 roku.
W zgromadzeniu 25 października 2006 roku uczestniczyło 16 akcjonariuszy reprezentujacych ogółem 188 858 sztuk akcji co stanowi 44,23 % kapitału zakładowego Spółki.

Lista akcjonariuszy ilość głosów % w kapitale na NWZA % w kapitale zakładowym
1.Boszko Marian 30 000 15,88 7,03
2.Boszko Bartosz 19 000 10,06 4,45
3.Gamrat Józef 21 300 11,28 4,99
4.Konopka Krzysztof 28 500 15,09 6,67
5.Olszewski Radosław 10 973 5,81 2,57
6.Rybak- Pierzyńska Małgorzata 23 000 12,18 5,39
7.Trembacz Roman 10 511 5,57 2,46
8.Zalitacz Piotr 42 700 22,61 10,00