NWZA-lista akcjonariuszy posiadajacych powyżej 5 % akcji i głosów.
11 marca 2008
 20:07,

RB 22/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA PE ELKOP S.A. w dniu 10 marca 2008 roku.
W NWZA uczestniczyło 8 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 39 830 623 akcji co stanowiło 12,37 % kapitału zakładowego Emitenta.

Lista akcjonariuszy Ilość głosów % w kapitale na NWZA % w kapitale zakł.Emitenta

1.Piotr Zalitacz 19 710 900 49,49 % 6,12 %
2.Małgorzata Rybak-Pierzyńska 8 000 000 20,09 % 2,48 %
3.Roman Trembacz 7 851 982 19,72 % 2,44 %
4.Mateusz Antoniszyn 2 196 025 5,51 % 0,68 %