NWZA-lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % akcji i głosów.
21 grudnia 2006
 18:52,

RB 71/2006

Zarząd ELKOP S.A. w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy reprezentujacych co najmniej 5 % akcji i głosów na NWZA w dniu 20 grudnia 2006 roku.
W zgromadzeniu 20 grudnia 2006 roku uczestniczyło 9 akcjonariuszy reprezentujących ogółem 109 317 szt akcji co stanowi 25,60 % kapitału zakładowego Spółki.

Lista akcjonariuszy Ilość głosów % w kapitale na NWZA % w kapitale zakładowym
1.Boszko Marian 22 251 20,35 5,21
2.Boszko Bartosz 19 000 17,38 4,45
3.Rybak-Pierzyńska Małgorzata 23 000 21,04 5,39
4.Zalitacz Piotr 43 800 40,07 10,26