Nabycie znacznego pakietu akcji i przekroczenie 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
20 stycznia 2009
 22:37,

RB 4/2009

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 19 stycznia 2009 r. otrzymał od Pani Elżbiety Sjöblom pismo, w którym informuje, że w wyniku transakcji kupna w dniu 09.01.2009 r. 10.879.705 sztuk akcji Elkop S.A. przekroczyła próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Na dzień dzisiejszy posiada 18.452.294 sztuk akcji Elkop S.A. co stanowi 5,73% akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.