Nabycie praw poboru przez Członka Rady Nadzorczej.
22 czerwca 2007
 12:44,

RB 43/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 21 czerwca,że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniach 15.06.2007- 19.06.2007 w ramach sesji giełdowych nabył 13 728 praw poboru akcji serii B PE ELKOP S.A. po średniej cenie 3,10 zł.
Osoba prosiła o nie ujawnianie danych osobowych.