Nabycie praw poboru przez Członka Rady Nadzorczej.
22 czerwca 2007
 12:45,

RB 44/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 22 czerwca 2007 roku, że Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 20.06.2007 r. w ramach sesji zwykłej nabył 88900 praw poboru akcji serii B spółki PE ELKOP S.A. po średniej cenie 3,32 zł.