Nabycie praw do akcji przez Członka Zarządu.
1 sierpnia 2007
 13:14,

RB 68/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 30 lipca 2007 roku,że Członek Zarządu emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 24.07.2007 i 25.07.2007 nabył 22 222 praw do akcji PE ELKOP S.A. , po średniej cenie 3,27 zł.
Osoba zarządzająca prosiła o nie podawanie danych osobowych.