Nabycie praw do akcji przez Członka Rady Nadzorczej.
24 lipca 2007
 13:10,

RB 65/2007

Zarząd PE ELKOP SA podaje do publicznej wiadomości, że w ramach sesji zwykłej w dniu 16.07.2007 roku Członek Rady Nadzorczej Emitenta nabył 7500 praw do akcji spółki PE ELKOP SA po cenie 2,90 zł.

Osoba nadzorująca prosiła o nie ujawnianie danych osobowych.