Nabycie PDA przez osobę spokrewnioną z Członkiem Rady Nadzorczej.
28 sierpnia 2007
 15:50,

RB 75/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 sierpnia 2007 roku,że osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w dniach 23 i 24.08.2007 nabyła 33 333 prawa do akcji PE ELKOP S.A. , po cenie 2,4 zł.