Nabycie PDA przez członka Zarządu.
28 sierpnia 2007
 15:51,

RB 76/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 28 sierpnia 2007 roku,że członek Zarządu w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 23 sierpnia 2007 roku nabył 1 882 praw do akcji emitenta po cenie 2,30 zł.