Nabycie PDA przez Członka Zarządu.
28 sierpnia 2007
 15:53,

RB 77/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 27 sierpnia 2007 roku,że Członek Zarządu w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 27.08.2007 roku nabył 555 praw do akcji emitenta po cenie 3,57 zł.