Nabycie oraz pośrednie nabycie akcji Emitenta
19 sierpnia 2013
 06:21,

RB-W 22/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 19.08.2013r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 5.935.223 akcji Emitenta w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszonego w dniu 21.06.2013r.
Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyli zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta w związku z zakończeniem procedury wezwań do zapisywania się na sprzedaż akcji Emitenta przeprowadzonej przez DAMF Invest S.A.

Załączniki: