Nabycie oraz pośrednie nabycie akcji Emitenta
11 września 2013
 14:04,

RB-W 24/2013

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 10.09.2013 r. do spółki wpłynęły 3 zawiadomienia o nabyciu oraz pośrednim nabyciu akcji Emitenta.
Spółka DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) ustawy o ofercie zawiadomiła o nabyciu 1.104.777 akcji Emitenta w ramach obrotu zorganizowanego na rynku regulowanym. W transakcjach przeprowadzonych w okresie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 05.09.2013 r. nabyła łącznie 1.104.777 akcji w cenie 0,16 zł za każdą akcję.

Ponadto Pan Mariusz Patrowicz oraz Pan Damian Patrowicz jako podmioty dominujące wobec DAMF Invest S.A. złożyli zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 1 pkt. 1) w zw. z art. 69a ust. 1 pkt. 3) ustawy o ofercie o pośrednim nabyciu łącznie 1.104.777 akcji Emitenta w transakcjach przeprowadzonych w okresie od dnia 29.08.2013 r. do dnia 05.09.2013 r. przez DAMF Invest S.A.

Pełna treść zawiadomień stanowi załącznik do niniejszego raportu.