Nabycie i zbycie praw do akcji przez członka Rady Nadzorczej.
26 lipca 2007
 13:12,

RB 66/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 25 lipca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej:
w dniu 16.07.2007 zbył 44059 praw do akcji spółki ELKOP S.A. po cenie 2,85 zł.
w dniu 18.07.2007 nabył 48484 praw do akcji spółki ELKOP S.A. po średniej cenie 3,13 zł.

Osoba nadzorująca prosiła o nie podawanie danych osobowych.