Nabycie i zbycie akcji.
23 sierpnia 2006
 20:13,

UNI-PL 19/2006

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informacje otrzymane w dniu 23.08.2006 roku, że:
– NIVA-INNWEST dokonała sprzedaży akcji ELKOP S.A. i posiada wraz z Pawłem Kalatą (członkiem Rady Nadzorczej) 61.455 sztuk akcji, co stanowi 14,39% kapitału zakładowego i głosów na WZA.
– Bartosz Boszko (członek Rady Nadzorczej) dokonał nabycia akcji ELKOP S.A. i posiada 17.406 sztuk akcji, co stanowi 4,08% kapitału zakładowego i głosów na WZA .