Nabycie i zbycie akcji przez członka Rady Nadzorczej.
21 marca 2007
 23:12,

RB 24/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 20 marca 2007 roku,że członek Rady Nadzorczej emitenta w wyniku transakcji zawartych na GPW w ramach sesji zwykłej w dniu 6.03.2007 zbył 2 475 akcji PE ELKOP S.A., po cenie 51,00 zł.
W dniu 7.03.2007 nabył 2 332 akcje po cenie 49,00 zł.
W dniu 15.03.2007 zbył 1 029 akcji po cenie 2,64 zł.
W dniu 15.03.2007 zbył 29 287 akcji po cenie 2,46 zł.
Osoba nadzorująca prosiła o nieupublicznianie danych osobowych.