Nabycie i zbycie akcji.
18 grudnia 2007
 17:28,

RB 109/2007

Zarząd PE ELKOP S.A. podaje do publicznej wiadomości,że w wyniku transakcji zawartych na GPW S.A. w Warszawie w ramach sesji zwykłych w dniu 12.12.2007 osoba spokrewniona z Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta nabyła 6 250 akcji PE ELKOP S.A. po cenie 4,50 zł oraz zbyła 7 250 akcji po cenie 4,85 zł.