Nabycie aktywów o znacznej wartości.
23 grudnia 2008
 22:30,

RB 78/2008

Zarząd PE ELKOP S.A. informuje, że w dniu 23 grudnia 2008 roku dokonał zapisu w ramach którego Emitent nabył 170.000,00 akcji spółki Bumech S.A. z siedzibą w Tychach oferowanych w ofercie publicznej.
Cena nabycia 1 akcji wynosi 13,60 zł, zaś wartość całego nabywanego pakietu akcji wynosi 2.312.00,00 PLN. Wartość nominalna nabytych akcji wynosi 170.000,00 PLN. Źródłem finansowania zakupu aktywów są środki własne Emitenta.
Emitent traktuje akcje Bumech S.A. jako długoterminową inwestycję kapitałową.