Nabycie aktywów o znacznej wartości – zakup działki.
31 lipca 2008
 22:08,

RB 66/2008

PE ELKOP S.A. informuje o nabyciu aktywów znacznej wartości tj. o zawarciu w dniu 30.07.2008 roku umowy notarialnej zakupu działki o powierzchni 3.330 m2 położonej w Katowicach. Zbywającymi są dwie osoby fizyczne – Pan Jerzy Wieczorek i Pani Wiesława Kaczmarek. Łączna cena zakupu wynosi 1.200 tys. zł. netto. Na ww. działce planowana jest budowa 5 domów w zabudowie bliźniaczej.
Nie wystąpiły powiązania pomiędzy emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi emitenta, a osobami zbywającymi.
Kryterium przychodów było podstawą do uznania tej umowy jako umowy znaczącej.
Źródłem finansowania zakupu ww. aktywa są środki własne emitenta.