Nabycie akcji własnych
17 listopada 2014
 14:15,

Raport bieżący nr 83/2014

Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 17.11.2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1) o nabyciu przez Emitenta akcji własnych w ramach procedury skupu akcji własnych w celu ich umorzenia na podstawie uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30.10.2014 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 67/2014 w dniu 30.10.2014 r.
Emitent informuje, że zawiadomienie dotyczy 3.143.172 akcji własnych nabytych na podstawie umowy cywilnoprawnej z dnia 13.11.2014 r. o której zawarciu Emitent informował raportem bieżącym nr 78/2014 z dnia 13.11.2014 r.
Pełna treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.