Nabycie akcji Spółki ELKOP
9 lutego 2005
 15:23,

RB-W 4/2005

Zgodnie z PPO art.147 oraz Załącznikiem Nr 3 Regulaminu rynku nieurzędowego Giełdy § 4 ust.3 pkt.20 Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie podaje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 8 lutego 2005 roku, że Pan Paweł Kalata wraz z podmiotem zależnym NIVA-INWEST Sp.z o.o. posiada 78.121 szt akcji firmy ELKOP S.A., dających 18,30 % w kapitale zakładowym i głosów na WZA.