Nabycie akcji Spółki ELKOP.
2 sierpnia 2005
 14:15,

UNI-PL 20/2005

Zarząd Spółki PEPW ELKOP w Chorzowie przekazuje do publicznej wiadomości informację otrzymaną w dniu 01 sierpnia 2005 roku , że Pan Paweł Kalata wraz z podmiotem zależnym NIVA-INWEST Sp. z o.o. oraz osobami bliskimi posiada 104.957 szt akcji firmy ELKOP S.A., dających 24,58 % w kapitale zakładowym i głosów na WZA.