Nabycie akcji przez osobę spokrewnioną z członkiem Rady Nadzorczej.
13 grudnia 2006
 18:48,

RB 68/2006

Zarząd Spółki Akcyjnej ELKOP w Chorzowie informuje,że w dniu 12 grudnia 2006 roku otrzymał zawiadomienie w trybie art.160 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2005 r. nr 183 poz.1538 ) od członka Rady Nadzorczej Spółki, o transakcjach zakupu akcji Spółki dokonanych przez osobę spokrewnioną z osobą zobowiązaną.
W wyniku transakcji zawartych na Giełdzie Papierów Wartościowych w ramach sesji zwykłych osoba spokrewniona z członkiem Rady Nadzorczej ELKOP S.A. nabyła w dniach 05.12.06 r. i 07.12.06 r. 1 171 akcji emitenta.
Przed tą transakcją osoba ta posiadała 10 511 szt akcji ELKOP S.A. co stanowiło 2,46 % kapitału zakładowego i dawało prawo do 2,46 % głosów na WZA.
Po tej transakcji osoba spokrewniona z członkiem Rady Nadzorczej posiada 11 682 szt akcji ELKOP S.A. co stanowi 2,73 % kapitału zakładowego i daje prawo do 2,73 % głosów na WZA.
Opis transakcji:
– 05.12.2006 kupno 12 szt akcji po cenie 32,00 zł,
– 07.12.2006 kupno 200 szt akcji po cenie 27,00 zł,
– 07.12.2006 kupno 25 szt akcji po cenie 27,05 zł,
– 07.12.2006 kupno 155 szt akcji po cenie 27,20 zł,
– 07.12.2006 kupno 191 szt akcji po cenie 27,66 zł,
– 07.12.2006 kupno 588 szt akcji po cenie 27,70 zł.